Podstawowym celem działalności naszego biura jest pokazanie przedsiębiorcom firm transportowych jak najlepiej wykorzystać czas pracy kierowców tak aby nie kolidowały z obowiązującymi przepisami stosowanymi w transporcie drogowym.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Prowadzimy ewidencję czasu pracy kierowców zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców.

Analizujemy wykresówki z tachografów analogowych jak i cyfrowych.

Wykonujemy comiesięczne raporty pod względem ITD, jak również raporty z dokładnego i umiejętnego wypełniania wykresówek.

Archiwizujemy wykresówki na rządanie klienta.

Zdejmujemy ciężar obowiązku przedsiębiorcy z nadzorowania kierowców w zakresie przepisów dotyczących czasu pracy.

W naszej firmie używamy specjalistycznego oprogramowania analitycznego, wykorzystywanego również przez organy państwowe takie jak: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna czy Straż Graniczna.

Oferta i zakres obowiązków:

 • Ewidencja czasu pracy kierowców (PIP)
 • Raporty wykroczeń (ITD)
 • Zczytywanie z kart kierowcy i tachografów cyfrowych
 • Analiza wykreskówek analogowych
 • Audyt wewnętrzny firmy
 • Archiwizacja danych
 • Praca na programie używanym przez PIP, ITD, Policję i Straż gr
 • Przewidywanie wysokości kar za popełnione wykroczenia

Pracodawca jest zobowiązany do:

 • Poinformować kierowców o obowiązujących ich przepisach z zakresu czasu pracy.

 • Prowadzeniu ewidencji czasu pracy kierowców w formie:

  1. zapisów na wykresówkach

  2. wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego

  3. plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego (z karty kierowcy co 21 dni z tachografu co 3 miesiące)

  4. innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności

  5. rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w punkcie 1-4

Za nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowców grożą sankcje karne nakładane na przedsiębiorcę, wykonującego transport, a nie na kierowcę.

Przykładowe raporty

TACHO-SYSTEM 23-460 Józefów, Siedliska 40 502 475 546 lub 507 793 972 /tachosystem