Podstawowym celem działalności naszego biura jest pokazanie przedsiębiorcom firm transportowych jak najlepiej wykorzystać czas pracy kierowców tak aby nie kolidowały z obowiązującymi przepisami stosowanymi w transporcie drogowym.

Dlaczego warto z nami współpracować?

...

Prowadzimy ewidencję czasu pracy kierowców zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców.

...

Analizujemy wykresówki z tachografów analogowych jak i cyfrowych.

...

Wykonujemy comiesięczne raporty pod względem ITD, jak również raporty z dokładnego i umiejętnego wypełniania wykresówek.

...

Archiwizujemy wykresówki na rządanie klienta.

...

Zdejmujemy ciężar obowiązku przedsiębiorcy z nadzorowania kierowców w zakresie przepisów dotyczących czasu pracy.

W naszej firmie używamy specjalistycznego oprogramowania analitycznego, wykorzystywanego również przez organy państwowe takie jak: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna czy Straż Graniczna.

Oferta i zakres obowiązków:
 • Ewidencja czasu pracy kierowców (PIP)
 • Raporty wykroczeń (ITD)
 • Zczytywanie z kart kierowcy i tachografów cyfrowych
 • Analiza wykreskówek analogowych
 • Audyt wewnętrzny firmy
 • Archiwizacja danych
 • Praca na programie używanym przez PIP, ITD, Policję i Straż gr
 • Przewidywanie wysokości kar za popełnione wykroczenia
Pracodawca jest zobowiązany do:
 • Poinformować kierowców o obowiązujących ich przepisach z zakresu czasu pracy.
 • Prowadzeniu ewidencji czasu pracy kierowców w formie:
  1. zapisów na wykresówkach
  2. wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego
  3. plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego (z karty kierowcy co 21 dni z tachografu co 3 miesiące)
  4. innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności
  5. rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w punkcie 1-4

Za nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowców grożą sankcje karne nakładane na przedsiębiorcę, wykonującego transport, a nie na kierowcę.

Przykładowe raporty
przykładowy raport 1
przykładowy raport 2
przykładowy raport 3
przykładowy raport 4